Psykolog i Karlstad

För vem är  MCT bra och vad är det?

För vem kan MCT vara bra? 

MCT är en bra behandlingsmetod för dem som känner att de fastnar i ihållande negativa tankekedjor, som "övertänker" lite för ofta. Det kan finnas teman och situationer i livet som är känsliga och svåra att hantera och temat för de negativa tankarna kan vara vad som helst; katastroftankar om framtiden, självkritik, om varför jag mår dåligt, om jobbiga händelser och trauman, om sociala situationer eller tvångstankar. 

Diagnoser som har behandlats med goda resultat enligt forskningsstudier är till exempel:

GAD (Generaliserad ångest)
Depression
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)
Social ångest
OCD (Tvångssyndrom)

Det behöver inte finnas en diagnos utan kärnan handlar om återkommande negativa tankemönster som förstärker känslor av oro, ångest och nedstämdhet och beteenden som leder till problem eller hindrar utveckling. Behandlingen kan fungera även för dem som har funktionsvariationer, exempelvis ADHD eller autism.

Vad är MCT (Metakognitiv Terapi) ?

MCT har utvecklats av professor Adrian Wells utifrån forskning om hur hjärnan processar tankar. Utgångspunkten är inte att negativa tankar är problemet, alla får nämligen negativa tankar då och då. Problemet är vad vi  tror om tankarna och hur mycket tid vi lägger på att fundera över dem. Om det är svårt att bryta tankekedjorna kan MCT ge guidning i hur en kan välja bort att engagera sig i dem. Om tankarna känns sanna kan MCT visa vägen mot att få distans till störande tankar och att byta ut de ohjälpsamma beteenden som ofta blir följden av tankemönstren. 

MCT hjälper en att sluta med de tankeprocesser och beteenden som håller psykisk ohälsa vid liv.