Psykolog i Karlstad

Leg. psykolog Kajsa Knape

Din trygghet

Behandling utifrån evidens

Med evidens menas att behandlingen har stöd i både forskning och erfarenhet samt utgår från klientens behov, önskemål och förutsättningar. 

 • Ansvar

  • Att ha en legitimation utfärdad av socialstyrelsen innebär rätt att arbeta inom hälso- och sjukvården. Psykolog i Karlstad är en registrerad hälso- och sjukvårdsverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och står under deras granskning.

  • Samtalen sker med sekretess och journal förs.

  • Psykolog i Karlstad har patientförsäkring genom psykologföretagarna.

 • Etiska riktlinjer

  Psykolog i Karlstad följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden där huvudprinciperna är

  • Respekt för individens rättigheter och värdighet.

  • Yrkesmässig kompetens

  • Ansvar

  • Yrkesmässig integritet